Zaproszenie

CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH IM. JEANA MONNETA
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

PRACOWNIA JĘZYKA I KULTURY ARABSKIEJ
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KOŁO NAUKOWE SPRAW ZAGRANICZNYCH
Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

KOŁO NAUKOWE ARABISTÓW „ZAHRA AS-SAHRA”
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

zapraszają Państwa do udziału w obradach

I MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
ŚWIAT ISLAMU
W PERSPEKTYWIE BADAŃ ARABISTYCZNYCH I POLITOLOGICZNYCH

Toruń, 22–23 marca 2018 roku

Zaplanowana jako wspólna inicjatywa jednostek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Centrum Studiów Europejskich im. Jeana Monneta oraz Pracowni Języka i Kultury Arabskiej, a także organizacji studencko-doktoranckich: Koła Naukowego Spraw Zagranicznych oraz Koła Naukowego Arabistów „Zahra as-Sahra” międzynarodowa konferencja poświęcona będzie arabistycznym i politologicznym perspektywom badań nad światem islamu. Podczas obrad naszego naukowego spotkania poruszone zostaną zagadnienia związane z historycznymi, politycznymi, ekonomicznymi, kulturowymi i społecznymi aspektami naukowych rozważań nad światem muzułmańskim – od Maroka po Azję Południowo-Wschodnią, włączając w to także muzułmanów w diasporze.

Zauważając gwałtowny wzrost z jednej strony potrzeby prowadzenia ożywionego dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, z drugiej zaś – niejako wychodzące jej naprzeciw – zwiększenie liczby konferencji i sympozjów umożliwiających naukowcom wymianę poglądów na temat zagadnień związanych z głównymi problemami współczesnego świata islamu, organizatorzy toruńskiej konferencji postanowili zaprosić do udziału w dyskusji nad wskazaną wyżej problematyką także młodych adeptów polskiej nauki. Organizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Świat islamu w perspektywie badań arabistycznych i politologicznych” jest nie tylko próbą zainicjowania naukowej debaty, ale także okazją do zaprezentowania wyników badań młodych naukowców oraz integracji środowiska studencko-doktoranckiego zajmującego się szeroko pojętym światem islamu. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, do udziału zapraszamy badaczy reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny naukowe.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce konferencji:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Maius
Fosa Staromiejska 3
87-100 Toruń

Termin zgłoszenia:
Udział w konferencji należy zgłosić poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15 stycznia 2018 roku. Formularz dostępny jest pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoHIA4PA3TatLgWvw5BJn0iT3gf82ocsW3WIFsccM0bP1wXg/viewform
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest otrzymanie informacji zwrotnej o włączeniu do grona referentów (31 stycznia 2018 r.), a następnie dokonanie opłaty konferencyjnej
w wysokości 100 PLN. Kwotę tę należy wpłacić do dnia 15 lutego 2018 roku na konto:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bank Millennium S.A. w Warszawie
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579
z dopiskiem: islam2018, imię i nazwisko uczestnika konferencji.

Opłata konferencyjna obejmuje:
– materiały konferencyjne
– 2 obiady, przerwy kawowe
– publikację w recenzowanym tomie
Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów dojazdu i noclegu (organizatorzy służą pomocą przy znalezieniu miejsca zakwaterowania).

Języki konferencji:
polski, angielski, rosyjski

Forma publikacji:
Monograficzna praca zbiorowa
pod redakcją dr. hab. Pawła Hanczewskiego i dr Magdaleny Lewickiej

Termin złożenia tekstów:
30 lipca 2018 r.

Kobiety w StambuleFot. Zdzisław Preisner

Reklamy
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close